Frågor och Svar om kiroprktik

16 vanliga frågor och svar om kiropraktik

Vem söker en kiropraktor?
De flesta som söker en kiropraktor för första gången klagar över någon form av smärta, t. ex:

1. Akut nackspärr eller ryggskott
2. Besvär sedan några veckor eller månader tillbaka som inte har läkt eller försvunnit med tiden
3. Kroniska besvär där man har sökt för sina problem hos läkare, tränat hos en sjukgymnast eller blivit behandlad hos olika terapeuter men inte blivit bra

Behandlar kiropraktorer enbart smärta?
Som kiropraktorer ser vi på besvär i rygg, nacke, armar och ben utifrån den funktion som dessa kroppsdelar har. Inom skolmedicinen behandlas rygg- och nackproblem med smärtlindrande eller inflammationsdämpande mediciner. Inom kiropraktiken söker man orsaken till problemet och försöker förbättra eller återställa funktionen och på så sätt komma åt det onda. Smärta är ju kroppens sätt att tala om för oss att något är fel.

Vad händer vid första besöket?
Vi börjar med att undersöka och lokalisera besvären efter en noggrann s.k. anamnes, där patienten intervjuas och kiropraktorn får en bild av problemets uppkomst och utveckling, var besvären sitter, när och hur de började, tidigare besvär, sjukdomar o.s.v.

Därefter följer en behandling om besvären bedöms relevanta till kiropraktiskt omhändertagande. Om bedömningen faller utanför kiropraktorns arbetsområde hänvisas vidare till annan vårdgivare.

Vem behöver gå till en kiropraktor?
1. De som aldrig tidigare har klagat över smärtor i rygg och nacke och som plötsligt drabbas av ryggskott. De söker en kiropraktor och kan klara sig på två eller tre behandlingar och kommer inte tillbaka förrän kanske 5 år senare med ett nytt ryggskott.
2. De som har förslitningar i ryggen där kotorna har närmat sig varandra p.g.a. att diskarna mellan dem har blivit lägre. Detta innebär att ryggen tenderar att stelna till och till slut låser sig. När kotorna låser sig drabbas vi av ryggskott eller nackspärr.
3. De som vill bibehålla sin rörlighet eller förebygga stelhet som uppstått på grund av gamla skador i rygg, nacke, leder eller muskler.
4. De som på grund av sina yrken belastar ryggen och/eller nacken på ett sätt som innebär att de emellanåt behöver en “renovering” hos kiropraktorn. Muskler blir spända och leder blir stela. Till denna grupp hör de som sitter mycket vid datorn eller har ett kontorsarbete. Även yrkeschaufförer är en utsatt grupp.
5. De som lätt överbelastar sin rygg, nacke eller axlar vid ensidiga, upprepade rörelser dag in och dag ut, där arbetet kräver lyft eller vridningar. De som har tunga arbeten inom vård och omsorg är en utsatt grupp.

Behöver jag komma tillbaka?
Besvär behöver behandlas olika ofta beroende på hur länge man har haft dem, hur komplicerade de är och på skadans natur. En nackspärr behandlas ofta på två besök, medan ryggbesvär sedan 10 år tillbaka behöver behandlas 10-12 gånger för att få ett mer bestående resultat.

Är kiropraktik friskvård?
Många av dem som regelbundet söker en kiropraktor kommer till oss innan de blir stela eller får ont. Deras syfte är att undvika akuta besvär och öka sin livskvalitet genom att hålla rygg, nacke, axlar och övriga kroppen i så bra funktion som möjligt. Detta kallas förebyggande vård dvs. friskvård.

Förebyggande vård ger kroppen chansen att bevara styrka och balans, något alla vill ha men inte alltid tänker på, inte ger sig tid till eller inte vet hur man åstadkommer. Förebyggande vård ges en gång per vecka, en gång per månad eller en gång i kvartalet beroende på skadans karaktär och patientens livsstil mm. En elitidrottare som tränar varje dag kan behöva förebyggande vård en gång i veckan, en hantverkare kan behöva gå en gång i månaden, medan en tredje person som inte sliter så hårt på sin kropp behöver gå mer sällan i förebyggande syfte.

Prata med Din kiropraktor så får Du de personliga råd Du behöver för just Dig och Din unika situation.

Vilka besvär och smärttillstånd kan en kiropraktor behandla?
Halsrygg: huvudvärk, nackspärr, yrsel, etc. Bröstrygg: axelbesvär, tendiniter, musarm, etc. Ländrygg: ryggskott, ischias, trötthet i länden, etc. Arm/hand: tennis-/golfarmbåge, stukningar, vrickningar Ben/fot: knäskador, stukningar, vrickningar

Hur kan jag veta att kiropraktik fungerar?
Kiropraktiken bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning. Dagens kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap, som ingår i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap – CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att dess behandlingseffekt är vetenskapligt dokumenterad.

Hur viktigt är det att kiropraktorn har en internationellt godkänd utbildning?
För att kunna ge kiropraktisk behandling på ett effektivt och säkert sätt, krävs det – förutom djupgående teoretiska kunskaper – goda tekniska färdigheter. Att utveckla detta kräver mycket träning, något som de internationellt godkända utbildningarna tillhandahåller. Att kiropraktorn har en solid teoretisk och praktisk utbildning är en förutsättning för säker behandling, precis som inom den övriga sjukvården.

Är kiropraktik en säker behandlingsmetod?
Ja, kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod – när den utförs av en kvalificerad kiropraktor. Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktorbehandling är ytterst sällsynta. Men som vid all annan verksam behandling kan patienten få reaktioner på den kiropraktiska behandlingen. Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsstället. Undersökningar visar dock att de flesta reaktioner uppstår kort efter behandlingen och beskrivs som lätta till måttliga och av kort varaktighet.

Hur vet jag att kiropraktorn är kompetent nog att behandla mig?
En legitimerad kiropraktor med utländsk utbildning är specialist på problem i muskler, skelett och nervsystem. Han eller hon har 5 års universitetsstudier och 1 års praktik inom svensk hälso- och sjukvård bakom sig. En kiropraktor med denna bakgrund är grundligt utbildad i differentialdiagnostik. Detta är mycket viktigt i sammanhanget, eftersom vissa invärtes sjukdomar kan ge symtom som ryggsmärtor, nacksmärtor, huvudvärk etc. I Sverige är det Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) som samordnar legitimerade kiropraktorer med utländsk utbildning och ser till att standarden hålles internationellt hög.

Är kiropraktisk behandling säker?
Ja, kiropraktik är mycket säkert förutsatt att det utförs av en akademiskt utbildad kiropraktor.

Är behandlingen smärtsam?
Nej, oftast inte. Men ibland kan det uppstå en reaktion till behandlingen. Reaktionen är vanligtvis i form av mild lokal ömhet efter behandling och försvinner oftast inom 24 timmar

Hur många behandlingar behöver jag?
Det är svårt att svara på denna eftersom varje patient är en individ med ett unikt problem. Akut smärta kan ofta reduceras fort med kiropraktisk behandling men det finns inget som kan läka en skada omedelbart. När smärtan är borta behöver vi koncentrera oss på att rehabilitera det skadade området och förebygga en återkomst av problemet vilken kan kräva fler behandlingar. Din behandlingsplan är individuellt anpassad till dig i enlighet med ditt besvär och vad du har för mål med din behandling.

En röntgen visar att det finns en skadad disk, behöver jag opereras?
Många normala vuxna har skador på diskerna som kan synas på vissa former av röntgen- undersökningar. Varje fall är unikt, men om inga progressiva (tilltagande) neurologiska symptom utvecklas kan man med fördel prova med en kortare behandlingsserie. Det har visat sig att många upplever en klar lättnad av besvären med konservativ behandling så som kiropraktik eller massage. Studier visar att man ska se operation som det sista alternativet.

Kan problemet komma tillbaka?
Vissa forskningsstudier påstår att det finns upp till en 80 % sannolikhet för ett recidiv (återfall) om man har haft en episod av ryggsmärta. Vårt mål är att minska risken för ett recidiv genom rehabiliterande och förebyggande vård. Det räcker oftast inte bara med smärtlindrande behandling som endast är en form av krishantering och som oftast inte ger en långvarig förbättring.